62. Výtvarného Hlinecka - Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění

Home » Kalendář akcí » 62. Výtvarného Hlinecka - Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění

Letošní výstava bude opět tematická a ponese název Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění 1890-1950. Z široké plejády umělců, kteří se těmto námětům věnovali, připomene výstava ty nejvýznamnější v pracích Maximiliána Pirnera, Hanuše Schwaigera, Jana Preislera, Jaroslava Panušky, Josefa Váchala, Vojtěcha Preissiga, Artuše Scheinera nebo Josefa Lady.