Oprávněné požadavky - 1.lekce Respektovat a být respektován

Home » Kalendář akcí » Oprávněné požadavky - 1.lekce Respektovat a být respektován

Souvislost mezi cíli výchovy a každodenní komunikací. Sebeúcta. Stanovování hranic chování a jejich důsledky. Naplňování lidských potřeb a vývojových úkolů. Poznatky o fungování mozku. Mocenský vs. respektující model vztahů ve výchově a vzdělávání. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost.