Trestání a přirozené důsledky - 3. lekce Respektovat a být respektován

Home » Kalendář akcí » Trestání a přirozené důsledky - 3. lekce Respektovat a být respektován

Rozlišení pojmů trest, přirozený důsledek a logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí. Vytváření návyků u dětí. Prevence a řešení „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.